Acasa

dec 20, 2017
  Pe langa teoria generala a compensatiei, in primul rand controversele existente privind aplicarea acestei institutii juridice, in special prin raportare la prevederile legale cuprinse in legi speciale, autorul analizeaza doua astfel ... [Mai mult]
dec 20, 2017
Realizarea compensaţiei legale a creanţei unui creditor, născută după deschiderea procedurii este în conformitate cu litera şi spiritul prevederilor art. 52 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Acest mod de ... [Mai mult]
 
nov 10, 2017
DOSAR NR. ***** ROMANIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI –SECŢIA A VII A –CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.*** Şedinţa publică de la 31.05.2016 Tribunalul constituit din : ... [Mai mult]
feb 21, 2017
  Legea nr. 85/2006, art. 36 De la data deschiderii procedurii colective se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Articolul 36 ... [Mai mult]
 
feb 21, 2017
Tribunalul București a reținut, prin sentința nr. 729/2015 (nepublicată), că refuzul de a prezenta informații cu privire la motivele (previziuni, fezabilitate, rentabilitate) care au determinat propunerea/adoptarea unei anumite ... [Mai mult]
feb 21, 2017
R O M Â N I A Curtea de Apel Timișoara Secția a II-a civilă operator - 2928 Dosar Nr. ... [Mai mult]
 
feb 21, 2017
Regimul juridic al contractului de leasing, al creantelor care au ca izvor acest contract, dar si soarta bunului, obiect al contractului, a fost deslusita in noua reglementare, lamurindu-se o serie de aspecte dezlegate diferit in ... [Mai mult]
feb 21, 2017
  R O M Â N I A CURTEA DE APEL TIMIȘOARA SECȚIA A II-A CIVILĂ Operator date 2928 Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX DECIZIA CIVILĂ NR. 731/A Ședința publică din data de 06 octombrie 2014 Președinte: ... [Mai mult]
 
feb 21, 2017
CURTEA DE APEL TIMIȘOARA NR. OPERATOR 2928 SECȚIA a II-a Civilă DECIZIA CIVILĂ NR.353 Ședința publică din 9 aprilie 2015 PREȘEDINTE : L_____ C_____ ... [Mai mult]
feb 21, 2017
Din 1 februarie, firmele trebuie sa completeze o declaratie in plus, pentru a obtine codul de TVA. Formularul electronic al noii declaratii, publicat de ANAF O noua declaratie a intrat in circuitul fiscal de la 1 februarie, iar ... [Mai mult]
 
feb 21, 2017
  1. Controlul asupra modului în care se aplică dispoziţiile reglementărilor contabile. Conform art. 45 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul ... [Mai mult]
feb 21, 2017
1.Cu privire la transferul voluntar al părților sociale Pentru început, trebuie arătat faptul că prin coroborarea art. 1887 din noul Cod Civil cu art. 138 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea sa în aplicare și art. 291 ... [Mai mult]